Autodoprava, Výstavba
inženýrských sítí, Zemní práce

Výstavba a opravy komunikací

  • chodníky
  • parkoviště
  • dětská hřiště
  • sportovní hřiště
  • zpevněné plochy
  • aj.

Provádíme výstavbu a opravy komunikací, chodníků, parkovacích a odstavných ploch. Samozřejmostí je také výstavba inženýrských sítí, jako jsou kanalizace, vodovod, plynovod, telekomunikační vedení aj., vedoucí přes daný úsek. Komunikace provádíme pro různé účely a zatížení, s povrchem z asfaltových směsí, zámkové dlažby apod.

Dále se zabýváme realizací dětských a sportovních hřišť, opěrných zdí, zpevněných ploch aj. Zajistíme kompletní realizaci dětského a sportovního hřiště, včetně dodávek a montáže hracích prvků, oplocení a terénních úprav.