Autodoprava, Výstavba
inženýrských sítí, Zemní práce

MARTIN URBAN

zemní a výkopové práce

PROVÁDÍME KOMPLETNÍ PRÁCE V OBORU ZEMNÍCH A VÝKOPOVÝCH PRACÍ,VÝSTAVBY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, VÝSTAVBY A OPRAVY KOMUNIKACÍ, AUTODOPRAVY, demoliční PRáce A ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ.

Zemní a výkopové práce

Zakládaní, odvodnění, hydroizolace objektů aj.

Inženýrské sítě

Kanalizace, vodovody, plynovody

Komunikace

Chodníky, parkoviště, dětská hřiště, zpevněné plochy

Automyčky

Levné, rychlé a efektivní mytí

Recyklace

Recyklace stavebního materiálu, demolice, sběrný dvůr

Ostatní

Nákladní autodoprava, regulace vodních toků, zimní údržba komunikací, demoliční práce aj.

Profil firmy

Firma MARTIN URBAN – ZEMNÍ PRÁCE vznikla v létě roku 2003 jako soukromá společnost se sídlem ve Vsetíně. Předmět činnosti firmy zahrnuje provádění staveb, nákladní autodopravu, zprostředkování obchodu a služeb.

Realizace

O nás v číslech

250 000 m2
zpevněných ploch

100 km+
inženýrských sítí

500 000
odtěžených kubíků zeminy

1 000 000
odpracovaných hodin

Naši klienti