Autodoprava, Výstavba
inženýrských sítí, Zemní práce

Realizace

Realizace staveb 2019

Demolice prřístavby ZŠ a MŠ Březuvky

Hřbitov Mniší - oprava centrálního chodníku

seninkaChodnikKanalizace2019

Chodník pro pěší, kanalizace - Seninka

MŠ na Kopečku Vsetín - oprava plotu

Opěrná zídka, oprava komunikace - Valašské Klobouky

Oprava kanalizace - Zubří, ulice Hamerská

Prodloužení vodovodních řádů Pohoř - Horní konec

Zhotovení nové kanalizace Zlín Malenovice- Jarolímkovo náměstí

Zpevněné plochy Jablůnka

ZŠ Luh Vsetín - oprava kanalizace

Realizace staveb 2018

Stavba Automyčky - Vsetín

Stavba Automyčky - Valašské Meziříčí

Doplnění kanalizace a vodovodu v obci Štítná nad Vláří

část Zadní dělnice

Stavební úpravy zpevněných ploch hřiště Semetín ve Vsetíně

Autobusová zastávka Trávníky u č.p. 1740 - Vsetín

Stavební úpravy chodník ul. Luční

(lávka až studánka Sklář) - Vsetín

Oprava lesní cesty Leskovec - "Lipka"

Palkovice - Pomník obětem I. a II. světové války

nábřeží vodního toku Olešná

ZdechovSD

Sběrný dvůr Zděchov

 • Zpevněné plochy u č.p. 362 Vsetín - Lidový dům
 • Stavební úpravy zpevněných ploch u pošty Slušovice
 • Oprava hydroizolace BD Jiráskova 1814, Vsetín
 • Prodloužení kanalizace A 10 k Cochlarům - Kunčice pod Ondřejníkem
 • Fryšták - zámková dlažba
 • Oprava propustků Palkovice
 • Demolice dřevěného skladu v areálu závodu Sklárny Karolinka
 • Chodník a parkovací stání v ul. Jasmínová - Slavičín

Realizace staveb
2003-2017

 • p.Holčák Velké Karlovice-oprava dostihové tratě
 • BS Vsetín s.r.o.-hala HB Delta
 • Strabag a.s.-LC Hrubý Krmelec
 • Geotest a.s.-zemní práce rampa Mostecká
 • Kopačkastav a.s.-stavební práce
 • Matoušek CZ a.s.-stavební práce-VD Karolinka
 • Strabag a.s.-Všemina-stavební práce
 • Strabag a.s.-Slavičín-zemní práce
 • HB Delta- zemní práce
 • Strabag a.s.-Všemina -plynovod
 • Invista Craft s.r.o.-zemní práce V.Karlovice
 • Rovina a.s.-Vigantice-plynovod
 • Strabag a.s.-Horní Bečva – zemní práce
 • Ridera a.s.-zemní práce,revitalizace trati Lůky pod Makytou-Valašské Meziříčí
 • Strabag a.s.-cyklostezka Bečva
 • Silnicegroup a.s-zemní práce Pozděchov
 • Strabag a.s-bezbarierové chodníky Vsetín-Rokytnice
 • Rovina a.s.-Vigantice-vodovod
 • Spisar-hydroizolace domu ul. Potoční
 • Invista Craft s.r.o.-Bystřice pod Hostýnem-zpevněné plochy
 • Alpine Bau-Haluzice-oprava místní komunikace,teréní úpravy
 • obec Lhota-napojení kan.přípojky FC Lhota
 • Sates Morava-regenerace pan.sídliště Luh
 • Uniapfel s.r.o.-zemní práce Na Hrázi
 • Město Vysoké Mýto-zemní práce-městské traily
 • Zlínstav a.s.-zemní práce Kostka škola
 • Město Vsetín-stavební práce objektu Mostecká
 • Deštová kanalizace –Horní Paseky Rožnov
 • Silnice II/487 Janová-Hovězí
 • Kolumbárium IV.
 • Silnice II/487 Janová-Hovězí
 • Cyklostezka Zlín
 • Tenisový areál Zbrojovka Vsetín
 • Kanalizační stoka Seninka
 • Oprava kanalizace Vsetín-Austin
 • Propustek Zděchov – Hajdovy paseky
 • Silnice Lešná-Valašské Meziříčí
 • Inženýrské sítě Kovar Leskovec
 • Zemní práce a inženýrské sítě Partr Vsetín
 • Rekonstrukce lesní cesty Luhačovice
 • Hodorfský potok
 • Dešňanský potok
 • Oprava kanalizace Pod Žamboškou Vsetín
 • Oprava kanalizace Družby 1431 Vsetín
 • Silnice Příbor
 • Přeložka plynu Růžďka
 • Oprava komunikací v k.ú. Vsetín
 • Kulturní a informační centrum Zašová
 • Osvětlení FS Vsetín
 • Rekonstrukce a dostavba areálu TES Vsetín
 • Odkanalizování části Studénka I.
 • Retenční nádrž Podskalí u Štítné nad Vláří
 • Oprava místní komunikace u Polikliniky ve Vsetíně
 • Silnice I/35 Valašské Meziříčí-Lešná, 2.etapa-propustek
 • Oprava lesní cesty Ryčák
 • Oprava lesní cesty Pod Kyvňačkou
 • OPŠ Činovský km 0,600-0,700
 • OPŠ Veselský potok, km 1,132-1,380
 • Oprava SV Žákula,LC Brodská,Most Brodská
 • Oprava propustku lesní cesty Pila-Hrad
 • LCO Vsetín – Inženýrské sítě
 • Prodloužení propustku Zašová
 • Oprava hydroizolace a kanalizace domu 1630
 • Oprava hydroizolace a kanalizace domu 1234
 • Sportovní hřiště u č.p. 1818
 • Domov pro seniory ul.Strmá, Vsetín
 • DD Karolinka, inženýrské sítě
 • Obnova hřiště na míčové hry - Hovězí Kaštýl
 • Hydroizolaci zdiva BD č. 1197 ve Vsetíně ul. Jasenická
 • Stavební úpravy bytového domu čp. 1236, Na Kamencoch ve Vsetíně
 • Stavební úpravy chodníku levý břeh Bečvy, Vsetín, dokončení
 • TI v lokalitě za Sudkovcem, SO 02 Komunikace
 • Rekonstrukce a ozelenění zahrady u MŠ Luh I
 • Kolumbárium III – 2. etapa
 • Opravu kanalizační přípojky k domu č.p. 1630 ve Vsetíně ul.
 • Hrazení bystřiny potok Rokytenka km 7,987-8,100
 • Hrazení bystřiny Hajnušovský potok km 0,00-0,322
 • Kanalizace obce Velatice
 • Opravu kanalizačních přípojek k domu č.p. 1235 ve Vsetíně
 • Zhotovení izolace zdi domu a oprava kanal.přípojky č.p. 1606 ve Vsetíně ul. U Hřiště
 • Oprava chodníků a rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Široká/úsek Chaloupky-Svárov/Brumov Bylnice
 • Oprava chodníků a výsadba zeleně Rožnov pod Radhoštěm
 • Oprava chodníku – J. Sousedíka od č.p. 1204 po podchod
 • Oprava chodníku – Ohrada od č.p. 1850 po č.p. 1875
 • Oprava chodníků ul. Okružní u školy, Rokytnice
 • Oprava dětského hřiště a ozelenění zahrady
 • Hrazení bystřiny Neratovský potok km 1,392-1,599
 • Hrazení bystřiny Kateřinický potok km 2,46-2,642
 • Rekonstrukce kanalizace bytového domu č.p.1169 Jasenice
 • Demolice skláren Vsetín – nakládka a odvoz suti – PB SCOM
 • Oprava hráze – přehrada Bystřička – zemní práce - Algoman
 • Úprava tělesa skládky komunálního odpadu – Obec Velké Karlovice
 • Rekonstrukce kanalizace bytového domu – dům č.p.1673 Hlásenka
 • Demolice bytového domu Jiráskova č.p.960 – Město Vsetín
 • Rekonstrukce kanalizace bytového domu č.p.1197 Jasenice
 • Rekonstrukce veřejné kanalizace – Hlásenka
 • Sanace svislé hydroizolace obvodového zdiva – Jasenice č.p.1655
 • Provizorní přeložení kanalizace – přehrada Bystřička – Strabag a.s.
 • Dětské hřiště Záhumenní – Rožnov pod Radhoštěm
 • Terénní úpravy – Obchodní komplex Hranice na Moravě
 • Zhotovení izolace obvodové zdi – Jasenice č.p.1734
 • Oprava komunikací ve Vsetíně – Stará Cesta
 • Veřejná kanalizace a vodovod Jablůnka
 • Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná
 • Sanace svislé hydroizolace zdiva domu č.p.1431 ve Vsetíně
 • Propustky, horské vpusti, odvodňovací žlaby Bystřička – Strabag a.s
 • Oprava kanalizačních přípojek domu č.p.1584 ve Vsetíně
 • Odstranění povodňových škod – Kateřinický potok
 • Stavební úpravy a udržovací práce dětských hřišť Vsetín-Luh 2
 • Stavební úpravy a udržovací práce dětských hřišť Vsetín-Rokytnice
 • Hrazení bystřiny – Kateřinický potok 2,46-2,642 km
 • Úprava potoku v obci Vidče
 • Stavební úpravy a udržovací práce dětských hřišť Vsetín-Trávníky
 • Oprava chodníků J.Sousedíka Vsetín
 • Oprava kanalizačních a vodovodních přípojek SVJ 1429 Vsetín
 • Oprava chodníků Ohrada Vsetín
 • Hrazení bystřiny – Neratovský potok
 • Výstavba inženýrských sítí pro bytové domy v Petřvaldě
 • Stavební úpravy a udržovací práce dětských hřišť Vsetín-Ohrada